جشن صدمین سالگرد صادرات سالانه بیانیه بالفور, طعم, شام,