دیدار با سران ستاد کل نیروهای مسلح ایران با ترکیه و روسیه