عکس از سنا و مجلس نمایندگان از کریستیانو رونالدو در نیویورک