اگر شما می دانید نتایج رایت باقی می ماند/ نریمان جهان: یک هافبک دفاعی!!