قیمت مرغ و انواع مشتقات در بازار/قیمت مرغ به کمتر از ۷ هزار دلار رسید