استقبال گرم به طراحان Hardt/ عکس یادگاری مخرج و کوشا +تصاویر