طلایه دار سری جدید از انیمیشن موفق کنترل/ افزایش تعداد قطعات